Điều khoản & điều kiện

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web của Hàn Việt Air (trang web: hanvietair.com)! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích thú với trải nghiệm trực tuyến của bạn. 

Hàn Việt Air cam kết duy trì niềm tin với người sử dụng về trang web của mình. Các qui định dưới đây chi phối việc sử dụng trang web này của bạn.

  1. Những hình thức sử dụng có thể được chấp nhận

Hãy tự do khám phá trang web của chúng tôi và nếu có thể, hãy đóng góp tài liệu cho trang web, chẳng hạn như câu hỏi, thông báo và nội dung đa phương tiện (ví dụ như hình ảnh, video). 

Tuy nhiên, việc sử dụng trang web và các tài liệu được đưa lên không được bất hợp pháp hoặc phản cảm theo bất kỳ phương diện nào. Bạn cần lưu tâm để không: 

(a) xâm phạm quyền riêng tư của người khác; 
(b) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ; 
(c) đưa ra những tuyên bố phỉ báng (kể cả đối với Hàn Việt Air), liên quan đến nội dung khiêu dâm, có tính phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, xúi bẩy căm ghét hoặc kích động bạo lực hoặc hỗn loạn; 
(d) tải lên các tập tin chứa virus hoặc dẫn đến các vấn đề về an ninh; hoặc 
(e) bằng cách nào đó gây nguy hiểm cho tính trọn vẹn của trang web. 

Hãy lưu ý rằng Hàn Việt Air có quyền loại bỏ nội dung bất kỳ mà mình tin là bất hợp pháp hoặc phản cảm ra khỏi trang web. 

  1. Bảo vệ dữ liệu

Thông báo về Quyền Riêng tư của chúng tôi áp dụng với dữ liệu hoặc tư liệu cá nhân bất kỳ được chia sẻ trên trang web này. 

  1. Sở Hữu Trí Tuệ

3.1. Nội dung do Hàn Việt Air cung cấp

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và nhãn hiệu, trong các tài liệu được Hàn Việt Air hoặc nhân danh Hàn Việt Air công bố trên trang web (ví dụ như văn bản và hình ảnh) thuộc sở hữu của Hàn Việt Air hoặc những đơn vị được Hàn Việt Air cấp phép sử dụng. 

Bạn có quyền sao các trích đoạn của trang web để sử dụng riêng cho chính mình (ví dụ, sử dụng vì mục đích phi thương mại) với điều kiện là bạn giữ nguyên và tôn trọng mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm thông báo bản quyền bất kỳ xuất hiện trong nội dung đó (ví dụ © 2020 Hàn Việt Air). 

3.2. Nội dung do Bạn cung cấp 

Bạn tuyên bố với Hàn Việt Air rằng bạn là tác giả của nội dung mà bạn đóng góp cho trang web này, hoặc bạn có các quyền (ví dụ, được người có quyền cho phép) và có thể đóng góp nội dung đó (ví dụ, hình ảnh, video, nhạc) cho trang web. 

Bạn đồng ý rằng nội dung đó sẽ được xử lý như không phải thông tin mật và bạn cho Hàn Việt Air quyền sử dụng miễn phí, vĩnh viễn trên toàn thế giới (bao gồm tiết lộ, sao chép, truyền đạt, công bố hoặc phổ biến) nội dung mà bạn cung cấp cho các mục đích liên quan đến việc kinh doanh của Hàn Việt Air. 

Hãy lưu ý rằng Hàn Việt Air tự do quyết định có hay không sử dụng nội dung đó và Hàn Việt Air có thể đã triển khai nội dung tương tự hoặc đã có nội dung đó từ các nguồn khác, khi đó mọi quyền sở hữu trí tuệ từ nội dung đó sẽ vẫn thuộc Phé Saomai và những đơn vị được Hàn Việt Air cấp phép sử dụng. 

  1. Trách nhiệm pháp lý

Mặc dù Hàn Việt Air vận dụng mọi nỗ lực để bảo đảm tính chính xác của tư liệu trên trang web của mình và tránh thiếu sót, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác, những thiếu sót, gián đoạn hoặc sự kiện khác có thể gây tổn hại cho bạn, bất kể là trực tiếp (như hỏng máy tính) hay gián tiếp (như giảm lợi nhuận). Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tin hay không vào các tư liệu trên trang web này. 

Trang web này có thể chứa các đường dẫn ra ngoài website hanvietair.com. Hàn Việt Air không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, không nhất thiết xác nhận chúng và cũng không nhận trách nhiệm bất kỳ về chúng, kể cả nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của chúng. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn xem xét kỹ các thông báo pháp lý về các trang web của bên thứ ba như vậy, kể cả việc khiến bạn được cập nhật về những thay đổi bất kỳ của chúng. 

Bạn có thể điều hành một trang web của bên thứ ba và muốn liên kết đến trang web này. Khi đó, Hàn Việt Air không phản đối liên kết đó, với điều kiện là bản sử dụng url trang chủ chính xác của trang web này (ví dụ như không liên kết sâu) và không gợi ý theo cách bất kỳ rằng bạn là công ty con của Hàn Việt Air hay được Hàn Việt Air xác nhận. Bạn không được dùng “framing” hoặc kỹ thuật tương tự, và phải bảo đảm đường dẫn đến trang web mở trong cửa sổ mới. 

  1. Liên hệ

Trang web này do Hàn Việt Air vận hành.
Nếu bạn có câu hỏi hoặc bình luận bất kỳ về trang web, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bằng 
(i) Gửi thư điện tử đến địa chỉ [email protected]
(ii) Gọi điện thoại số

TpHN:0985-422-486

Korea: 010-3546-3396

(iii) Gửi thư thường đến

Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
Hàn Việt Air

Điện thoại: 010-3546-3396
Email: [email protected]

  1. Thay đổi

Hàn Việt Air bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này. Thỉnh thoảng hãy trở lại trang này để xem lại các điều khoản và thông tin mới bất kỳ.